Historia komiksu

      Możliwość komentowania Historia komiksu została wyłączona

Komiksy są opowieściami. Tak jak inne formy sztuki muszą przedstawiać odbiorcy wciągającą historię, która posiada wstęp, rozwinięcie i satysfakcjonujące zakończenie. Komiks nie jest nową sztuką, ponieważ posiada już wiekowy staż.

Początki komiksu

Obrazki sekwencyjne, które budują całość komiksu i mają na celu przedstawiać sens opowieści, swoje pierwsze wydania mają pod koniec XIX wieku. Komiks XIX wieczny czerpał jednak z wielu tradycji opowiadania sekwencyjnego, dlatego narodziny tej formy sztuki można datować o wiele wcześniej.

Już w starożytności powstawały dzieła na wzór dzisiejszych komiksów. W kolejnych wiekach również ich nie zabrakło, ponieważ powstawały obrazki na tkaninach lub w formie reliefu. Główną tematyką dawnych obrazków sekwencyjnych były wojny i religia.

Dalszy rozwój

Na rozwinięcie się obrazków sekwencyjnych i ich rozpowszechnianie wpłynęło wynalezienie druku w XV wieku. Szeroki wybór prasy również przyczynił się do popularyzacji form na kształt dzisiejszych komiksów – pełno było w nich obrazków, które przedstawiały krótkie opowieści.

Za jednego z głównych przedstawicieli komiksu uważa się Rodolphe’a Töpffera, który udostępniał swoje krótkie obrazkowe historie w regularnie i często wydawanej gazecie. Jako pierwszy wpadł na pomysł zestawiania ze sobą podobnych ilustracji w taki sposób, by uzupełniały się wzajemnie. Jego prace nie były jednak typowymi dzisiejszymi komiksami, lecz historyjkami obrazkowymi, ponieważ zamiast dymków z wypowiedziami bohaterów, umieszczał on tekst pod obrazkiem.

Komiksy dostępne pod adresem: https://egmont.pl/komiksy